Новини

Какво се случва покрай мен

13 общини в област Бургас казаха „да“ за развиването на общ туристически продукт

13 общини в област Бургас казаха „да“ за развиването на общ туристически продукт

Организацията за управление на туристическия район ще запълни съществуващите липси в маркетинга и управлението на дестинациите между общините и Министерството на туризма. Освен това ще обедини ресурсите на отделните общини – те ще се рекламират като едно цяло, но всяко място от областта ще предлага своите туристически продукти.

Всички 13 кметове на общини в област Бургас са заявили желание да се включат в създаването на Организацията за управление на туристическия район (ОУТР). По този начин областта ще има възможност да развива общ туристически продукт, който ще бъде предлаган по време на участието на общините на различни туристически борси както у нас, така и зад граница. Концепцията за туристическо райониране на България беше създадена от екипа на министър Николина Ангелкова и е залегнала в Закона за туризъм още от 2015 г. Това заяви Живко Табаков, общински съветник от ДБГ (РБ) и председател на Постоянната комисия по туризъм към местния парламент. Той пое инициативата за реализация на концепцията на  територията на област Бургас още преди няколко месеца.

Табаков обясни, че в страната ще бъдат обособени 9 туристически района, които са достатъчно големи, за да бъдат разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно. Бургас като областен център ще бъде двигател на организацията, която към момента носи наименованието „Южно Черноморие“, добави той. След нейното учредяване, което е предвидено за началото на септември, ще се създадат общи работни групи с представители на всички общини и бранша, които ще имат задача да изготвят обща маркетингова стратегия, съобщи още Табаков.

В продължение на две седмици разговаряхме с кметовете на всички общини в областта. Те прегърнаха идеята за създаването на тази туристическа организация, тъй като чрез нея виждат възможност да рекламираме район „Южно Черноморие“ по най-добрия начин, каза Живко Табаков и добави, че досега практиката е била всяка една община да участва поотделно на туристическите изложения, но реално много малко от тях са можели да си го позволят заради финансовия ресурс. Смисълът е да достигаме по-ефективно потенциалните за нас пазари, особено далечните – чрез представяне на достатъчно големи по обхват райони, които са разпознаваеми на картата и са познати не само на българите, но и на чужденците, сподели Живко Табаков.

По негови думи Организацията за управление на туристическия район ще запълни съществуващите липси в маркетинга и управлението на дестинациите между общините и Министерството на туризма. Освен това ще обедини ресурсите на отделните общини – те ще се рекламират като едно цяло, но всяко място от областта ще предлага своите туристически продукти.

По думите му, за всеки туристически район е предложена основна и разширена специализация. Основната специализация е комбинация от два вида туризъм, които в съчетание определят уникалността на районите. Разширената специализация включва освен основните и до 4 допълващи вида туризъм. Основната специализация обаче, обясни Табаков, няма да предопределя бъдещото брандиране на туристическия район, а ще служи като отправна точка при разработването на маркетинговите и брандинг стратегии.

Според реформатора бургаският туристически район е с най-малко общини на територията си – само 13, но е на първо място по леглова база, нощувки и приходи с основна специализация морски и културен туризъм. Той добави, че в разширената специализация се включват още морски рекреативен туризъм, всички видове културен туризъм, приключенски и екотуризъм, здравен, селски, религиозен и поклоннически туризъм. Към тези видове туризъм обмисляме да прибавим яхтен и круизен. Всяка една община ще запази своята индивидуалност, като даде предложения какво точно иска да рекламира, посочи Табаков. Идеята е да не се дублират различните видове туризъм, така че отивайки на дадено изложение – да предложим един различен пакет от туристически услуги на туристите, подчерта той.

Според него морските общини ще окажат подкрепа на по-малките, защото имат сериозен опит зад гърба си, както и повече финансови средства. Искам да е ясно, че организацията не цели конкуренция между общините, напротив. Замисълът е да се допълваме под една обща шапка – район „Южно Черноморие“. Така улесняваме и туристите, които ще имат начертан маршрут. Няма да се налага да търсят в интернет какво предлага всяка една община поотделно, а и ще вървим в посока популяризиране на района като целогодишна туристическа дестинация, уточни председателя на Комисията по туризъм към ОбС-Бургас.

Той анонсира още, че през август месец предстоят срещи с туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието седалище е на територията на област Бургас, които да се включат с идеи. Целта е да има балансирано участие в управлението на организацията, както от общините, така и от браншовите организации, за да бъдат постигнати целите и ползите за целия район. Всеки опит и мнение е важно за нас. Надявам се до края на месец септември да сме приключили с чисто административната процедура по създаването на Организацията за управление на туристическия район, за да може през 2017 година тя да започне да дава своите резултати, прогнозира Табаков.

Споделете в:

Последвайте ме в

Социалните мрежи!