Акценти от програмата ни

39 неща, които ще променят живота ни

 

 • 1. Ще привлечем инвеститори с големи логистични бази и ще въведем данъчни облекчения за фирми и предприятия с над 500 души работна ръка за срок от 5 години;
 • 2. Ще облекчим лицензионните режими. В рамките на три дни администрацията да е готова да отговори на запитвания и заявки от страна на стратегически инвеститори;
 • 3. Ще привлечем големи компании за карго полети, които да увеличат ползването на карго терминала на Летище Бургас;
 • 4. Ще облекчим от местни данъци и такси бизнеса, реинвестиращ своята печалба в местни дълготрайни активи или екологично оборудване и съоръжения през годината на инвестицията;
 • 5. Ще облекчим режима за издаване на разрешителни и уведомления;
 • 6. Ще привлечем инвеститорски интерес към създаването на хотелски бази;
 • 7. Ще отделим средства за субсидиране на нискотарифни авиокомпании;
 • 8. Ще създадем атракционна автобусна линия чрез публично-частно партньорство;
 • 9. Ще въведем по-ниски прагове като допустими стойности на замърсяване за производствените замърсители;
 • 10. Ще вложим минимум 2 % от общинския бюджет в мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух, екология и в провеждане на контролни и превантивни дейности за предотвратяване на замърсявания;
 • 11. Ще изградим шумоизолиращи прегради по големите пътни артерии, които минават през жилищните райони;
 • 12. Ще облагородим изоставените зони на територията на цялата община чрез превръщането им в зелени площи и паркинги с цел намаляването на фини прахови частици;
 • 13. Ще извършим цялостна реорганизация на административното ръководство на всички общински медицински центрове и лечебни заведения с цел икономия на общински средства и инвестирането им обратно за повишаване на медицинското обслужване;
 • 14. Ще ремонтираме техническите бази на Психодиспансера, Белодробната болница и УМБАЛ-Бургас;
 • 15. Ще създадем общинско търговско дружество „Общински аптеки”;
 • 16. Ще инициираме повече ефективни кампании за превенция на социалнозначими заболявания;
 • 17. Ще направим задълбочен анализ и корекция на транспортната схема на територията на община Бургас;
 • 18. Ще въведем електронна карта, която да обединява всички услуги, предоставяни от общината – транспорт, наем на велосипед, паркиране, посещение на музеи, спортни комплекси, посещение на туристически атракции и др.;
 • 19. Ще премахнем „Зелената зона” през почивните дни;
 • 20. Ще изготвим карта с велосипедните маршрути и стратегия за велосипеден транспорт;
 • 21. Ще въведем видеонаблюдение във всички комплекси и квартали. Ще разширим звеното за денонощен мониторинг;
 • 22. Ще въведем сертификати за качество на нощните клубове, които освен бизнеса си, интегрират и превантивни програми по отношение на употребата на наркотици, алкохол, шофиране и др.;
 • 23. Ще създадем антикорупционна комисия;
 • 24. Ще създадем Обществен (граждански) съвет за междуетническа и социална интеграция на социално уязвими групи (включително и за хора с увреждания) и малцинствени общности като постоянен орган към Община Бургас или Общинския съвет с право на нормативна (законодателна) инициатива;
 • 25. Ще въведем достъпни образователни квалификационни и преквалификационни курсове за хора с увреждания;
 • 26. Ще увеличим бюджета за пенсионерските клубове с цел издръжка, социални придобивки и култура;
 • 27. Ще осигурим самостоятелна сграда на Английската езикова гимназия „Гео Милев”;
 • 28. Ще осигурим преминаването на професионалните гимназии изцяло на дуално обучение;
 • 29. Ще създадем на Морски колеж и общински морски квалификационен център;
 • 30. Ще увеличим средствата за провеждането на спортни мероприятия на територията на община Бургас;
 • 31. Ще удвоим средствата за развитие на масовия спорт;
 • 32. Ще предприемем мерки по разрешаване на проблема със стадионите „Черноморец” и „Лазур”;
 • 33. Ще създадем детски киноцентър, който да действа и като Център на изкуствата;
 • 34. Ще създадем Черноморска международна галерия за съвременно изкуство;
 • 35. Ще обособим пространство за бургаските занаятчии;
 • 36. Ще преразгледаме Общия устройствен план с цел ограничаване на презастрояването в Бургас;
 • 37. Ще развиваме приоритетно комплексите, кварталите и малките населени места в община Бургас;
 • 38. Ще решим казуса с дупката на площад „Тройката”;
 • 39. Ще въведем райони и пряко избираеми районни кметове.

 

Разгледайте цялата ни програма

Състояща се в 11 основни теми

1

Икономика

Научете повече
2

Здравеопазване

Научете повече
3

Социални дейности

Научете повече
4

Екология

Научете повече
5

Транспорт

Научете повече
6

Култура

Научете повече
7

Спорт

Научете повече
8

Сигурност

Научете повече
9

Образование

Научете повече
10

Градоустройство и инфраструктура

Научете повече
11

Местни политики

Научете повече

Последвайте ме в

Социалните мрежи!