Новини

Какво се случва покрай мен

Бургас вече има ясна визия как да се рекламира, приеха Първата туристическа програма за промотиране на града

Бургас вече има ясна визия как да се рекламира, приеха Първата туристическа програма за промотиране на града

Изпълнението на маркетинговите цели в стратегическата програма за развитието на туризма ще минава през активна онлайн, телевизионна и печатна реклама.

С пълно мнозинство Общинският съвет в Бургас прие Годишната програма за общинска туристическа реклама за 2017 г. Докладната записка бе входирана от кмета на Бургас, след като в началото на месеца бе одобрена и от Консултативния съвет по туризъм. Идеята за нейното създаване е на председателя на Постоянната комисия по туризъм към ОбС-Бургас и общински съветник от РБ Живко Табаков. За разработването на програмата бе сформирана петчленна работна група от специалисти в сферата на туризма. В нея се съдържа стратегията, чрез която общината ще се рекламира като целогодишна туристическа дестинация.

Акцентите в програмата са утвърждаване и повишаване присъствието на Бургас на традиционните целеви пазари и привличане на нови перспективни такива; стимулиране на вътрешния туризъм; активно използване на онлайн маркетинг инструменти; утвърждаване на традиционния летен продукт (морски и рекреативен туризъм); развитие на специализираните видове туризъм: културно-исторически, круизен и яхтен туризъм, фестивален туризъм, спортен туризъм, конгресен и конферентен туризъм, градски туризъм, крайноседмичен туризъм, маршрутно-познавателен туризъм, екологичен туризъм, религиозен туризъм, селски туризъм.

Това е един краткосрочен документ, указващ ни пътя, който трябва да извървим през 2017 г. в туристически план. Опитваме се да накараме бизнеса да гледа в една посока. Надяваме се, че по този начин туризмът в Бургас ще има още по-голям успех, заяви от трибуната на местния парламент председателят на Комисията по туризъм в Общинския съвет Живко Табаков, който месеци наред работеше усърдно по създаването на Годишната програма за общинска туристическа реклама.

Основните маркетингови цели, залегнали в програмата са: диверсификация на предлагания туристически продукт; привличане на нови пазари и разширяване позициите на вече съществуващите; увеличаване броя на мероприятията, които се провеждат на територията на общината, с цел превръщането й в целогодишна туристическа дестинация.

Изпълнението на целите ще минава през активна онлайн, телевизионна и печатна реклама.

В онлайн рекламата се акцентира в доразвиването на туристическия портал  www.gotoburgas.com; съвместен e-marketing с чуждестранни туроператори на целеви пазари; поставяне на банери в сайтове на големи туроператори, туристически сайтове и други; участие на Община Бургас в създаването на първия туристически картографски атлас за район „Южно Черноморие”.

Телевизионната реклама ще промотира Бургас като целогодишна туристическа дестинация чрез изработка и заснемане на нови тематични видеоклипове за града и неговите алтернативни форми на туризъм. В клиповете ще бъдат показвани известни личности, посетили Бургас.

Печатна реклама предвижда отпечатване на рекламни карета за община Бургас в нашата и чуждестранната преса със съдействието на чуждите посолства и представителства в града; изработване на актуални печатни материали за отделните туристически продукти и обекти.

В програмата се залага на B2B срещи с представителите на елетронни и печатни издания, презентации, дискусии, кръгли маси и други PR акции; провеждане на съвместни рекламни кампании, с участието на големите туроператори на целеви пазари; съвместни PR дейности с чуждестранни посолства на територията на град Бургас; организиране на конференции и форуми в Бургас, с участието на международни туроператори; организиране на експедиентски, журналистически и тематични турове по различни маршрути, така че да бъдат показани алтернативните форми на туризъм в Бургас.

Не на последно място е обърнато внимание на участието на община Бургас в национални и международни туристически изложения, форуми и други събития. През 2017 г. Бургас ще има задачата да подготви и проведе редица туристически събития - бирен фест, рибен фестивал, Дни на българската национална кухня и др. Залага се още на покани за участие в концерти на водещи музиканти от национална и европейска величина. Провеждане на Черноморско туристическо изложение с участието на фирми от Грузия, Русия, Украйна, Молдова, Румъния, България и Турция. Организиране на конкурси на регионално, национално и международно ниво, разработване на тематични екскурзии и др.

Споделете в:

Последвайте ме в

Социалните мрежи!