Докладни записки

Докладна записка от Живко Иванов Табаков, общински съветник

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

Споделете в:

Последвайте ме в

Социалните мрежи!