Докладни записки

Докладна записка

Изграждане на Стена на спортната слава в многофункционална спортна зала "Арена Бургас" 

Свали документ

Докладна записка

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

Свали документ

Докладна записка

Изготвяне на регистър на нежилищни обекти, собственост на Община Бургас, подлежащи на отдаване под наем 

Свали документ

Докладна записка

Изготвяне на публичен присъствен график на патрули от представители на дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност", които да следят за спазване на реда и чистотата в парковете, градинките, детските площадки, спортните съоръжения и зелените площи на територията на големите жилищни комплекси на гр. Бургас 

Свали документ

Докладна записка

Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху таксиметровите превозвачи в община Бургас в условията на извънредно положение

Свали документ

Докладна записка

Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас в партньорство с международни институции и независими лаборатории. закупуване на необходимата апаратура за мониторинг на всички замърсители, указани в анализа, цитиран по-горе, или сключване на договор с независима лаборатория, която да извършва мониторинга

Свали документ

Последвайте ме в

Социалните мрежи!