Докладни записки

Докладна записка от Живко Иванов Табаков, общински съветник

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас

Свали документ

Докладна записка от Живко Иванов Табаков, общински съветник

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на община Бургас

Свали документ

Докладна записка от Живко Иванов Табаков, общински съветник

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения

Свали документ

Докладна записка от Живко Иванов Табаков, общински съветник

Постъпило предложение за възстановяване на скулптурите в Морската градина на Бургас от "Международен симпозиум по скулптура"

Свали документ

Докладна записка от Живко Иванов Табаков, общински съветник

Предприемане на допълнителни мерки, осигуряващи безопасността на пешеходците при пресичане на пешеходни пътеки в ЦГЧ

Свали документ

Докладна записка от група общински съветници

Провеждане на рибен фестивал

Последвайте ме в

Социалните мрежи!