Докладни записки

Докладна записка от Живко Иванов Табаков, общински съветник

Създаване на временна комисия за изработване Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на община Бургас

Свали документ

Докладна записка от Живко Иванов Табаков, общински съветник

Подмяна на осветителните тела, разположени от двете страни на Крайбрежната алея в Морската градина на гр. Бургас

Свали документ

Докладна записка от група общински съветници

Предложение за провеждане на местен референдум на територията на община Бургас със следните въпроси: 1. Считате ли, че е необходимо Община Бургас да предприеме всички допълнителни мерки, съобразно действащото законодателство, за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух на територията на общината? 2. Искате ли Община Бургас да сключи договор с независима международна организация за изготвяне пълен анализ на въздуха в общината и извършване на ежемесечен мониторинг на показателите и вредните емисии във въздуха?

Свали документ 1 Свали документ 2

Докладна записка от група общински съветници

Премахване на хоризонтална маркировка, обозначаваща зона за велосипедисти, по Крайбрежната алея в Морската градина на гр. Бургас, поставяне на коректни табели, указващи алеите за споделеност със знак Г16, както и тези само за пешеходци на необходимите места в Морската градина на гр. Бургас, обследване на възможност за алтернативен маршрут на велосипедистите – създаване на „Алея за здравето”, в рамките на Морската градина на гр. Бургас

Свали документ

Докладна записка от Живко Иванов Табаков, общински съветник

Провеждане на фестивал на маскарадните игри през месец октомври 2018 г. и даване на съгласие за партньорство с Община Бургас

Свали документ

Докладна записка от Живко Иванов Табаков, общински съветник

Участие на Община Бургас в процедура по безвъзмездно предоставяне, наем или концесия на плажна ивица „Атанасовска коса – 2” в землището на гр. Бургас

Свали документ

Последвайте ме в

Социалните мрежи!