1

Икономика1 Създаване условия за повишаване на доходите, откриване на работни места и инвестиции:

 • Обособяване на нова индустриална зона с големи терени за мащабни производства;
 • Подобряване на инфраструктурата във всички индустриални зони, както и в
  съществуващите производствени райони;
 • Привличане на инвеститори с големи логистични бази. Освобождаване от данъци на
  нови фирми и предприятия с над 500 души работна ръка за срок от 5 години;
 • Приоритетно развитие на публично-частните партньорства като един от най-
  успешните механизми за инвестиции в общината;
 • Стимулиране изграждането на висок клас офис площи;
 • Облекчаване на лицензионните режими. В рамките на три дни администрацията да е готова да отговори на запитвания и заявки от страна на стратегически инвеститори;
 • Приоритетно назначаване на свободни работни места, обявени от Община Бургас, на специалисти от града;
 • Привличане на големи компании за карго полети, които да използват карго терминала на Летище Бургас.

2 Въвеждане на общински облекчения за дребния и средния бизнес:

 • Облекчения от местни данъци и такси за бизнеса, реинвестиращ своята печалба в местни дълготрайни активи или екологично оборудване и съоръжения през годината на инвестицията;
 • Въвеждане на публичен електронен регистър на общинската собственост – пълна информация как се управляват, кой ги стопанисва, срок, наемна цена и т.н.;
 • Промени в Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на община Бургас;
 • Облекчен режим за издаване на разрешителни и уведомления;
 • Спиране на корупцията в обществените поръчки и осигуряване предимство на участието в такива на малки и средни местни фирми;
 • Въвеждане на облекчения за фирмите, които подменят изцяло автопарка си.

3 Туризъм:

 • Привличане на инвеститорски интерес към създаването на хотелски бази;
 • Намаляване на таксите при издаване на разрешително за строеж на нови хотелски бази от клас А и Б;
 • Създаване на условия по привличане на инвеститори за изграждане на туристически атракции;
 • Намаляване на туристическия данък;
 • Създаване на общински маркетингов отдел съвместно с туроператори и турагенти, опериращи на територията на страната и зад граница;
 • Увеличаване на бюджета за участие в туристически борси и реклама зад граница;
 • Субсидиране на нискотарифни авиокомпании;
 • Създаване на музей за Черно море чрез публично-частно партньорство. В него ще има раздели за географски особености, археологически паметници, флора и фауна. Част от музея ще е обучителен център за деца, в който чрез съвременни интерактивни методи децата ще се научат да обичат и пазят природата;
 • Създаване на туристическа автобусна линия. Проектът ще се осъществи чрез публично-частно партньорство;
 • Ежегодни кръгли маси по отношение на: заведенията за хранене и развлечение с участие на бизнеса, общината, полицията, бърза помощ и НПО, които работят в сектора;
 • Създаване на „Адамов” и „Евин” плаж;
 • Развитие на калолечението на Бургаските солници.

Видео конференция по темата

Други сегменти от нашата програма

2
Здравеопазване
3
Социални дейности
4
Екология
5
Транспорт

Последвайте ме в

Социалните мрежи!