6

Култура • Цялостно преразглеждане на културния календар на Община Бургас;
 • Създаване на детски киноцентър, който да действа и като Център на изкуствата;
 • Създаване на общинско звукозаписно студио за авторска музика с безплатен достъп на учащи в музикални училища, паралелки и школи с общинско финансиране и самодейни състави към пенсионерските клубове;
 • Създаване и изграждане на мониторингова система в заведения за хранене и развлечения и други търговски обекти с цел по-голяма точност в отчитането на авторски и сродни права, както и намаляване на размера на дължимите такси от страна на малкия и средния бизнес;
 • Въвеждане на задължително изискване към организаторите на културно-масови мероприятия да предоставят договори за уредени авторски права, ако разрешението за провеждане минава през Община Бургас;
 • Приоритет на бургаските автори на музика, текст и аранжимент в общински конкурси за изработка и синхронизация в рекламни продукти на Община Бургас;
 • Създаване на Черноморска международна галерия за съвременно изкуство;
 • Организиране на майсторски класове по рисуване на открито;
 • Съхраняване и полуляризиране на народните художествени занаяти, фолклорната култура и традициите;
 • Създаване на обособено пространство за бургаските занаятчии;
 • Работа по изготвяне на Наредба за отпускане на субсидии за творчески школи с цел подпомагане и развитие на културата в Бургас, провеждане на консултации за възможностите за субсидиране по различни програми на национално и европейско ниво;
 • Провеждане на повече международни културно-масови събития като конкурси, фестивали и изложби.

Видео конференция по темата

Други сегменти от нашата програма

7
Спорт
8
Сигурност
9
Образование
10
Градоустройство и инфраструктура

Последвайте ме в

Социалните мрежи!