11

Местни политики  • Въвеждане на райони и пряко избираеми районни кметове;
  • При разглеждане на критериите за провеждане на обществени поръчки приоритет да имат представители на фирми със седалище в гр. Бургас;
  • Изготвяне на публичен електронен регистър за задълженията на Общината и общинските предприятия;
  • Изготвяне на регистър на фирми, които строят некачествено или не си изпълняват договорните отношения с Община Бургас, като на същите им се забранява участие в бъдещи обществени поръчки на Общината;
  • Строителният надзор на обществените поръчки да се извършва изцяло и само от общински орган;
  • Създаване на младежки общински парламент, който да присъства на сесиите на Общинския съвет и да дава предложения за развитието на Бургас.

Други сегменти от нашата програма

1
Икономика
2
Здравеопазване
3
Социални дейности
4
Екология

Последвайте ме в

Социалните мрежи!