Новини

Какво се случва покрай мен

В Световния ден на туризма съветниците подкрепиха Бургас да бъде част от Организацията за управление на район

В днешния емблематичен за туризма ден Табаков отправи и поздрав към хилядите хора, заети в туристическия сектор. Той им благодари затова, че полагат огромни усилия България да бъде конкурентна туристическа дестинация. В Световния ден на туризма бургаските общински съветници подкрепиха единодушно предложението на кмета Димитър Николов морският град да се включи активно в Организацията за управление на район "Южно Черноморие". Това стана след гласуване в залата на местния парламент. "Тази докладна записка е знакова за града ни. България трябва да бъде разделена на 9 туристически района според Закона за туризъм. Бургас попада в район "Южно Черноморие" и аз много се радвам, че ние с кмета Димитър Николов успяхме да бъдем водещи при създаването на Организацията за управление на нашия туристически район. Много е важно Бургас да бъде разпознавам като туристически център, а не само като административен. Благодаря за подкрепата!", каза Живко Табаков, общински съветник от ДБГ (РБ) и председател на Постоянната комисия по туризъм към местния парламент. Той пое инициативата за реализация на концепцията на територията на област Бургас още преди няколко месеца. В днешния емблематичен за туризма ден Табаков отправи и поздрав към хилядите хора, заети в туристическия сектор. Той им благодари затова, че полагат огромни усилия България да бъде конкурентна туристическа дестинация. В началото на миналата седмица 12 представители на общини от област Бургас, както и голяма част от представителите на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, със седалище на територията на област Бургас, подписаха декларация за участие в Организацията на управление на туристически район "Южно Черноморие". Тогава те споделиха, че проектът е изключително амбициозен и в основата му стои мощна обединителна сила. Представител на едно от най-младите НПО-та пък заяви, че световната практика показвала как тези организации успяват да продават много по-успешно туристическия продукт. Организацията за управление на туристическия район ще запълни съществуващите липси в маркетинга и управлението на дестинациите между общините и Министерството на туризма. Освен това ще обедини ресурсите на отделните общини – те ще се рекламират като едно цяло, но всяко място от областта ще предлага своите туристически продукти. Смисълът е да бъдат достигани по-ефективно потенциалните пазари, особено далечните – чрез представяне на достатъчно големи по обхват райони, които са разпознаваеми на картата и са познати не само на българите, но и на чужденците.

Живко Табаков: Нека от днес не говорим за териториални граници в туризма

Днес бе подписана декларация, в която общини и браншови организации дадоха волята си за участие в Организацията за управление на туристически район "Южно Черноморие" Днес положихме основите на Организацията за управление на туристически район "Южно Черноморие" - нещо много мащабно, което ще се рекламира не само в България, но и зад граница. За далечните пазари колкото един туристически район е по-голям и по-значим, толкова възможността за неговия успех е по-реална. В туризма винаги се работи в конкурентна среда както между хотелиери и ресторантьори, така и между общините. Една такава организация не бива да ограничава този конкурентен дух, но самите кметове си дават сметка, че за нас би било по-добре да не се конкурираме помежду си, а да бъдем единни зад граница. Нека от днес не говорим за териториални граници между общините, а да се чувстваме като едно цяло пред света. Това заяви председателят на Постоянната комисия по туризъм към ОбС - Бургас Живко Табаков, който преди няколко месеца пое инициативата за създаване на Организацията за управление на туристически район "Южно Черноморие" и проведе редица работни срещи с кметове на населени места от областта и браншовите организации. Днес се проведе Учредително събрание, на което бе подписана декларация. Чрез нея общини и браншови организации дадоха волята си за участие в Организацията за управление на туристически район "Южно Черноморие". В срещата взеха участие 12 представители на общини от област Бургас, както и голяма част от представителите на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, със седалище на територията на област Бургас. Местна власт и бизнес бяха категорични, че в основата си проектът носи мощна обединителна сила, а световната практика показва, че тези организации успяват да продават много по-успешно туристическия продукт. Когато излезем на борси зад граница като едно цяло, всички административни територии ще отпаднат, ще покажем цялото богатство, с което разполагаме. За пореден път ще кажа, че идеята за създаване на такъв туристически район е да се даде възможност на по-малките общини или пък тези, които нямат развит голям туристически продукт, да бъдат по-лесно разпознаваеми на туристическата карта, допълни още Табаков. Той уточни, че важен момент при работата на Организацията е насърчаването на вътрешния туризъм. "ОУТР има и още едно предимство – да подпомогне диалога и работата между Туристическите информационни центрове". По време на събранието кметът Димитър Николов изрази готовност Бургас да стане областен център на организацията, като помогне с осигуряването на материалната база и експертен ресурс. Предстои общинските съвети на всяка една община, съгласно ЗМСМА, да вземат решение и да делегират права на кметовете да представляват интересите на населените места в туристическия район. На последващото Учредително събрание ще бъде приет уставът на Организацията за управление на район "Южно Черноморие". Тогава ще се реши и кои ще бъдат членовете на управителния и изпълнителния съвет, както и по какъв начин представителите ще участват финансово. До края на годината учредяването на туристическия район трябва да стане факт, така че да се заявят участия на големите световни борси. Тепърва предстои и избирането на ново маркетингово наименование на туристическия район и неговия слоган.

Живко Табаков: Даваме възможност на бизнеса да управлява парите в туризма

Живко Табаков е роден в Бургас през 1977 г. Завършил е „Управление на хотели и ресторанти“, „Туризъм“ и „Международен бизнес“. От 1998 година работи в сферата на туризма. Управлявал и консултирал редица успешни компании. Съветник в Политическия кабинет на министъра на туризма Николина Ангелкова. Заместник-областен координатор и общински председател на „Движение България на гражданите“ – Бургас. Общински съветник първи мандат от листата на „Реформаторски блок“ в местния парламент на Бургас. Председател на Постоянната комисия по туризъм в ОбС. Г-н Табаков, какво успяхте да свършите в сферата на туризма за десетте месеца, откакто сте част от Общинския съвет на Бургас и председател на Постоянната комисия по туризъм? Ще започна отговора си с типичния за мен шеговит тон така: Все по-често темата за разговори в обществото, в бизнеса и за хората, които живеят тук, е туризъм. Имам наблюдения, че много от докладните записки, които се входират за разглеждане от колегите в Общинския съвет, са съобразени с туризма. Например: Как едно решение, което се взема, ще се отрази на туристическия облик на града, дали то би било приложимо и как ще се прие от хората, които посещават Бургас? Комисията ни по туризъм намери своето място в местния парламент и се приема добре от жителите на общината. Колегите, които са членове в комисията, се чувстват все по-ангажирани и работят в различни посоки в сферата на туризма. Нееднократно съм заявявал, че един от основните въпроси, които трябва да разглежда нашата комисия, е създаването на общинска туристическа програма, каквато до момента няма, и все по-често да участва в дебати по теми, свързани с туризма в Бургас. Вие сте един от малкото съветници, които се занимават с туризъм. Как успявате да мотивирате колегите си да подкрепят предложенията, които правите за развитието на сектора? До момента не съм търсил подкрепа в Общинския съвет по тема, свързана с развитието на туризма, по простата причина, че голяма част от решенията в този сектор се вземат от Консултативните съвети по места. Такъв Консултативен съвет има от една страна към министъра на туризма, от друга – към областния управител на всяка област, от трета – към кметовете на всяка една община. Техните права и задължения са им разписани със закон. Аз съм член на Консултативния съвет по туризъм към кмета на Община – Бургас Димитър Николов, като представител на Общинския съвет в града. Тепърва ни предстои да разгледаме важни въпроси, свързани с туризма. Една от важните задачи пред мен е да намеря подкрепа от страна на колегите ми в Общинския съвет, когато разглеждаме бюджета за 2017 година и по-конкретно средствата за туризма. Трябва да бъдат заделени финанси за маркетинг и реклама. Предлогалам, че ако имаме дългосрочна визия и яснота в общинската туристическа програма, какви са пазарите, към които се целим, какви са инструментите, с които ще постигнем целите си, ще са ни необходими средства в тази посока. Тук ще разчитам на разбиране от страна на колегите в местния парламент. Какъв е бюджетът, който е необходим за стартиране на общинската стратегия за туризъм? В момента разполагаме с 1 300 000 лева за развитието на туризма в общината. В тази сума влиза и издръжката на oбщинското предприятие „Туризъм“, което стопанисва остров Света Атанастасия и „Аква калиде“. Този месец предстои поредна среща на Консултативния съвет по туризъм. На заседанието ще обсъдим как е преминал туристическият сезон, какви приходи са реализирани от посещенията на туристическите обекти в общината, както и предложенията, които ще постъпят от членовете на Консултативния съвет. Ще обсъдим на кои туристически изложения и борси да бъде презентирана община Бургас. Едва след като бъдат коментирани тези теми и бъдат взети решенията, ще мога да кажа какви средства ще са необходими в сферата на туризма за следващата 2017 година. Кой ще разработи маркетинговата стратегия – общинско предприятие „Туризъм“ или ще бъде създадена нова структура за целта? Общинската програма за туризъм е моя кауза, но ние с кмета Димитър Николов се договорихме, че трябва да се създаде работна група, която да работи в тази посока. Това ще стане още следващата седмица, след четирите празнични дни. Ние се водим от националната програма за туризъм, на която ще стъпим, за да разработим общинската. Личното ми желание, освен че ще участвам в тази работна група в качеството ми на съветник на министъра на туризма, е да има и представители на Община Бургас и в частност на представители от отдел „Финанси“, защото средствата са важни, и участие на човек от общинско предприятие „Туризъм“. Каквото и да си говорим, от изключителна важност е и присъствието на представители на бранша. Не трябва да забравяме, че трябва паралелно да работим и в посока културно-исторически туризъм. Трябва да се разшири и културната програма на Бургас. В тази връзка в работната група трябва да участва и представител на Регионален исторически музей – Бургас, както и на учебните заведения в общината. Има ли достатъчно подготвени специалисти, които да разработят маркетинговата стратегия? Годишната програма за туристическа реклама се прави всяка година. Тя е различна от маркетинговата ни стратегия. Въпреки че маркетинг и реклама вървят ръка за ръка, конкретно годишната програма за туристическа реклама касае инструментите и начина, по който да стигнем до пазарите, към които се стремим. Въпросът ви е много удачен, той е свързан и с Организацията за управление на туристическия район (ОУТР), която искаме да създадем. Представяли сме неколкократно вече тази структура, която разделя България на девет туристически района, единият от които е с център Бургас. Тук ще ни е необходима дългосрочна стратегия за развитието на туризма. Тук е важно участието на бизнеса. Те трябва да ни дадат информацията, която да обработим, и чрез опита им да постигнем целите ни. През септември ще бъде създадена Организацията за управление на туристическия район (ОУТР), която включва 13-те общини в област Бургас. Организацията ще бъде с център Бургас. Трудно ли ви беше да привлечете кметовете по места да се включат в тази организация? Искам да благодаря на кметовете от областта, че бяха изключително активни в подготовката за създаването на ОУТР. Много от кметовете са участвали в работните групи, които създадоха концепцията на организацията. Преди първите ни официални срещи с тях те се бяха запознали с крайния вариант на визията на ОУТР, който им бяхме изпратили преди това. Всеки един от кметовете на 13-те общини в региона намира възможности за развитието на своята община с участието си в тази организация, защото най-важното, на което залага концепцията на ОУТР, е културно-исторически и природни забележителностти и ценности, опит и финансов ресурс. В нашия туристически район има шест морски общини, които генерират висок приход от туристическите услуги и брой реализирани нощувки. Тези общини имат по-висок бюджет за развитието на туризма по места. Съседните на тях по-малки общини виждат възможност да черпят от опита на морските общини и финансовия ресурс. Самото създаване на организацията е процес, който няма да приключи през септември. През втората половина на настоящия месец ще направим работна среща, на която ще създадем комитет, който ще подготви устава и структурата на организацията. Те ще бъдат предложени за разглеждане и приемане на Учредителното събрание на ОУТР. След това тази организация ще трябва да получи одобрението на министъра на туризма. Надявам се, че в началото на ноември ще имаме юридическо лице, което ще представлява туристическия регион – Южно Черноморие. Целта на ОУТР е да развива и предлага общ туристически продукт. Общините в областта се различават по своите географски, социални и икономически показатели. Какъв ще е този продукт, който да ги обедини? Идеята не е да създадем общ туристически продукт, а всяка община да представи своя най-силен продукт. В концепцията е заложено всеки район в страната да има два основни и четири съпътстващи туристически продукта. За Бургаския район това са морски и културно-исторически туризъм. А съпътстващите са – селски, ловен, здравен, рекреативен. Общините в нашия туристически район могат да се похвалят, че разполагат с богато културно-историческо минало и със свои туристически продукти. Например – Несебър предлага културно-исторически туризъм, в това число и Стария град, който е под егидата на ЮНЕСКО, Поморие – здравен и рекреативен туризъм, Бургас – морски, круизен, фестивален, спортен, Созопол – поклоннически туризъм, Приморско – морски и културно-исторически туризъм, селски, по същия начин и Царево. Средец има потенциал за развитието на ловен и културно-исторически туризъм, наскоро там бе открит археологическия резерват „Деултум“. Сунгурларе и Карнобат имат потенциал за развитието на винен туризъм, селският туризъм е емблемата на Малко Търново, може да се добави и тук ловен туризъм. Една такава организация може да кандидатства за финансиране по европейски програми за развитие на съпътстваща туристическа инфраструктура и туристически продукти. Усилено работите върху стратегия за туризма, без която очевидно нещата се случват по-трудно. Кога реално във времето тази стратегия може да започне да носи ползи на заетите в сферата на туризма? Ще се опитам, като специалист в сферата на туризма, да посоча време за реализацията на стратегията и се надявам прогнозата ми да се сбъдне. До края на 2016 година ще имаме за първи път създадена общинска туристическа реклама, която ще ни даде ясна визия кои са целевите ни пазари. Ще бъде създадена ОУТР, която трябва да функционира през следващите години. Бизнесът реално ще има възможност да управлява средства и да се представя на различни туристически изложения. Още през 2017 година ние ще стигнем до нови пазари и ще се представим по по-различен начин. Важно е да подчертая, че в тази стратегия ще заложим развитието на вътрешния туризъм. Нещо, което бургазлии трябва да знаем, е, че ще дойде време легловата ни база да бъде по-малка от търсенето. Трябва да се привлекат инвеститори за създаването на различна категория леглова база. До края на годината ще предложа Общината да приложи либерализиран режим за привличане на такива инвеститори. До края на мандата ми като общински съветник през 2019 година туризмът няма да бъде просто тема, а ще бъде част от ежедневието на бургазлии. Това лято направихте десетки срещи в региона. Какво споделят хотелиери и ресторантьори? Каква е болката на заетите в бранша и от каква помощ имат нужда? Изпращаме един успешен сезон. Според официалната статистика на НСИ, можем да се похвалим с добри цифри и ръст в сферата туризма. 61 % от туристите, посетили страната ни, са европейци, а 39 % са от трети страни. Хотелиерите също потвърждават, че изпращат успешен, но труден сезон. Трудностите идват от липсата на кадри. Имахме затруднения с достатъчно ефективното предлагане. От 1-и юли влезе в сила Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Има изготвена Наредба за прилагането на закона. Този месец министърът на туризма Николина Ангелкова ще направи обиколка в страната и ще обясни пред заетите в бранша възможностите, които предлага законът, и за привличане на работници от трети страни. Надявам се през 2017 година да задържим постигнатото като ръст през настоящата година и да имаме по-малко проблеми с кадрите. От кои страни ще бъдат привличани работници? От цял свят, от страни извън пределите на Европейския съюз. Бургас е морски град, но няма облик на туристическа дестинация. През последните години местната власт работи в посока това да се промени. Какво още не му достига на града, за да бъде привлекателно място за туризъм? През годините Бургас се е възприемал като административен център, а не като туристически град. Това е причината да започна да работя в тази посока. Не бих казал, че администрацията е стояла, без да прави нищо. Общината е направила доста стъпки и инвестиции в тази посока. Работи се и за изграждане на спортни съоръжения за развитието на спортния туризъм. Довършването на Магазия 1 на пристанището ще даде възможност за развитие на конгресен туризъм. Имаме потенциал за развитието на културно-историческия и морския туризъм. С обединението на бранша и изпълнителната местна власт Бургас скоро време ще намери място на световната туристическа карта. Автор: Десислава ГЕОРГИЕВА Източник: информационен сайт „Черноморие БГ“

Поставят надписи на "зебрите" в Бургас "погледни наляво" и "погледни надясно" по предложение на Живко Табаков

С 40 гласа „за“, 3-ма въздържали се и 0 против местният парламент прие предложението на общинския съветник от Реформаторския блок и председател на Постоянната комисия по туризъм Живко Табаков на пешеходни пътеки в Бургас да се поставят надписи „погледни наляво” и „погледни надясно”. Радвам се, че предложението ми срещна подкрепа у почти всички общински съветници в местния парламент. По този начин ще се гарантира по-голяма безопасност и съхраняване на живота и здравето на пешеходците, сподели Живко Табаков. Пешеходните пътеки, които ще бъдат надписани с „погледни наляво” и „погледни надясно”, се намират на пл. „Царица Йоанна“ и бул. „Иван Вазов“ с ул. „Александровска” (пред жп гарата), на ул. „Васил Левски” с ул. „Александровска”, на ул. „Александровска” с ул. „Сан Стефано” (пред БСУ), на ул. „Алеко Богориди” с ул. „Ген. майор Лермонтов”, на ул. „Алеко Богориди” с ул. „Константин Фотинов”, на ул. „Алеко Богориди” с ул. „Цар Симеон”, на ул. „Алеко Богориди” с бул. „Демокрация” (при Гъбката), на ул. „24-ти пехотен Черноморски полк” с ул. „Адам Мицкевич” (пред входа на Пантеона), на ул. „24-ти пехотен Черноморски полк” с ул. „Велико Търново” (към входа на Флората), както и тези до училищата и детските градини. Общинският съвет възложи на кмета на Бургас да изпълни решението в срок дo 30 октомври 2016 г.

Общинският съветник от РБ Живко Табаков предлага нови мерки за безопасността на пешеходците в Бургас

Общинският съветник от Реформаторския блок и председател на Постоянната комисия по туризъм в Бургас Живко Табаков входира докладна записка, свързана с пътната безопасност. В нея той предлага до първия учебен ден да бъдат положени надписи на пешеходни пътеки в централната градска част "погледни наляво", "погледни надясно" и в двата им края. Средствата, които са необходими за осъществяване на идеята, са минимални. Прогнозната стойност на изпълнението е около 800 лв., в които са включени изготвянето на шаблона за надписите, необходимата боя, както и трудът. Тази сума може да спести стотици хиляди левове, които здравната ни система плаща за пострадалите пешеходци в случай на пътнотранспортно произшествие. Надписите са красиви и от естетична гледна точка, защото жълтият цвят създава свежест и слънчево настроение на фона на сивия асфалт, посочва в докладната Табаков. За подобряване на контакта "водач-пешеходец" в редица европейски държави се прилагат нискоструващи, но високо ефективни мерки. В Англия на пешеходните пътеки и преходи за пешеходците се изписва изразът "погледни надясно", "погледни на ляво". В Холандия, 15-20 метра преди пешеходните пътеки, се нанасят напречни линии, които предупреждават водача, че наближава пешеходна пътека. В Швейцария пред училищните заведения се поставя предварителна маркировка, че наближава зона с интензивно пресичане на деца. В много страни се прилагат и измерители на скоростта, които посочват на водача скоростта, с която се движи неговият автомобил и др. За безопасността при преминаване през кръстовища, в редица страни се използват мини кръгови кръстовища, изнесени бордюри, повдигнати кръстовища и др. От всички известни положителни практики обаче с най-голям ефект и възможности за бързо реализиране на голям брой обекти е използваният надпис в Англия "погледни наляво", "погледни надясно". Така първото нещо, което виждат пешеходците, преди да слязат на платното за движение, е този надпис", изтъква в докладната записка Табаков. За периода от 2013 г. до 30 юни 2016 г. настъпилите ПТП-та на пешеходни пътеки в града са 100, с 5 загинали и 110 ранени - някои от които с трайни увреждания. Голяма част от пътнотранспортните произшествия са причинени поради невнимание и нарушения на правилата за движение по пътищата от страна на пешеходците, най-често заради внезапно излизане на платното, без да спрат и се огледат. Утре, вторник, от 9:00 часа в залата на Дома на нефтохимика е първото заседание на бургаските съветници. Проектът на дневния ред включва 32 докладни записки.

13 общини в област Бургас казаха „да“ за развиването на общ туристически продукт

Организацията за управление на туристическия район ще запълни съществуващите липси в маркетинга и управлението на дестинациите между общините и Министерството на туризма. Освен това ще обедини ресурсите на отделните общини – те ще се рекламират като едно цяло, но всяко място от областта ще предлага своите туристически продукти. Всички 13 кметове на общини в област Бургас са заявили желание да се включат в създаването на Организацията за управление на туристическия район (ОУТР). По този начин областта ще има възможност да развива общ туристически продукт, който ще бъде предлаган по време на участието на общините на различни туристически борси както у нас, така и зад граница. Концепцията за туристическо райониране на България беше създадена от екипа на министър Николина Ангелкова и е залегнала в Закона за туризъм още от 2015 г. Това заяви Живко Табаков, общински съветник от ДБГ (РБ) и председател на Постоянната комисия по туризъм към местния парламент. Той пое инициативата за реализация на концепцията на  територията на област Бургас още преди няколко месеца. Табаков обясни, че в страната ще бъдат обособени 9 туристически района, които са достатъчно големи, за да бъдат разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно. Бургас като областен център ще бъде двигател на организацията, която към момента носи наименованието „Южно Черноморие“, добави той. След нейното учредяване, което е предвидено за началото на септември, ще се създадат общи работни групи с представители на всички общини и бранша, които ще имат задача да изготвят обща маркетингова стратегия, съобщи още Табаков. В продължение на две седмици разговаряхме с кметовете на всички общини в областта. Те прегърнаха идеята за създаването на тази туристическа организация, тъй като чрез нея виждат възможност да рекламираме район „Южно Черноморие“ по най-добрия начин, каза Живко Табаков и добави, че досега практиката е била всяка една община да участва поотделно на туристическите изложения, но реално много малко от тях са можели да си го позволят заради финансовия ресурс. Смисълът е да достигаме по-ефективно потенциалните за нас пазари, особено далечните – чрез представяне на достатъчно големи по обхват райони, които са разпознаваеми на картата и са познати не само на българите, но и на чужденците, сподели Живко Табаков. По негови думи Организацията за управление на туристическия район ще запълни съществуващите липси в маркетинга и управлението на дестинациите между общините и Министерството на туризма. Освен това ще обедини ресурсите на отделните общини – те ще се рекламират като едно цяло, но всяко място от областта ще предлага своите туристически продукти. По думите му, за всеки туристически район е предложена основна и разширена специализация. Основната специализация е комбинация от два вида туризъм, които в съчетание определят уникалността на районите. Разширената специализация включва освен основните и до 4 допълващи вида туризъм. Основната специализация обаче, обясни Табаков, няма да предопределя бъдещото брандиране на туристическия район, а ще служи като отправна точка при разработването на маркетинговите и брандинг стратегии. Според реформатора бургаският туристически район е с най-малко общини на територията си – само 13, но е на първо място по леглова база, нощувки и приходи с основна специализация морски и културен туризъм. Той добави, че в разширената специализация се включват още морски рекреативен туризъм, всички видове културен туризъм, приключенски и екотуризъм, здравен, селски, религиозен и поклоннически туризъм. Към тези видове туризъм обмисляме да прибавим яхтен и круизен. Всяка една община ще запази своята индивидуалност, като даде предложения какво точно иска да рекламира, посочи Табаков. Идеята е да не се дублират различните видове туризъм, така че отивайки на дадено изложение – да предложим един различен пакет от туристически услуги на туристите, подчерта той. Според него морските общини ще окажат подкрепа на по-малките, защото имат сериозен опит зад гърба си, както и повече финансови средства. Искам да е ясно, че организацията не цели конкуренция между общините, напротив. Замисълът е да се допълваме под една обща шапка – район „Южно Черноморие“. Така улесняваме и туристите, които ще имат начертан маршрут. Няма да се налага да търсят в интернет какво предлага всяка една община поотделно, а и ще вървим в посока популяризиране на района като целогодишна туристическа дестинация, уточни председателя на Комисията по туризъм към ОбС-Бургас. Той анонсира още, че през август месец предстоят срещи с туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието седалище е на територията на област Бургас, които да се включат с идеи. Целта е да има балансирано участие в управлението на организацията, както от общините, така и от браншовите организации, за да бъдат постигнати целите и ползите за целия район. Всеки опит и мнение е важно за нас. Надявам се до края на месец септември да сме приключили с чисто административната процедура по създаването на Организацията за управление на туристическия район, за да може през 2017 година тя да започне да дава своите резултати, прогнозира Табаков.

Последвайте ме в

Социалните мрежи!