9

Образование • Създаване на общински форум „Образование за устойчиво развитие”;
 • Във всички бургаски училища да има постоянно присъствие на медицинско лице и психолог;
 • Задължително присъствие на педагогически съветник в общинските училища във връзка с агресията и зачестилите прояви на неуважение към учители в учебните заведения;
 • Строг контрол на забраната за тютюнопушене в районите на училищата, както и в радиус от 50 метра от оградите на учебните заведения;
 • Строг контрол за продажбата на алкохол и цигари в районите на училищата;
 • Изграждане на площадки за обучение на деца по пътна безопасност във всички общински училища и детски градини;
 • Осигуряване на свободен достъп на подрастващите до зоните за спорт в бургаските училища;
 • Във всяко общинско училище до 4-ти клас ще бъдат монтирани индивидуални шкафчета, в които учениците ще могат да оставят учебници и учебни пособия;
 • Осигуряване на равен достъп до образование на децата с двигателни проблеми чрез изграждане на рампи и при нужда асансьори в общинските училища и детски градини;
 • Оптимизация на сградния фонд на бургаските училища и максималното му използване за нуждите на образованието;
 • Осигуряване на самостоятелна сграда на Английската езикова гимназия „Гео Милев”;
 • Реално обвързване на план-приема на ученици след 7-и клас с необходимостта и нуждите на обществото;
 • Строго диференциране на професионалните гимназии, като в тях се обучават ученици само по специалности, отговарящи на профила на училището;
 • Преминаване на професионалните гимназии изцяло на дуално обучение;
 • Създаване на Обединена гимназия по транспорт, в която да се обучават специалисти от всички видове транспорт. Възстановяване на несъществуващите вече на територията на общината специалности „Експлоатация на пристанищата и флота” и „Пристанищна механизация”;
 • Създаване на Морски колеж и общински морски квалификационен център;
 • Строг контрол на столовото хранене в общинските училища и детски градини;
 • Изготвянето на здравословни менюта за деца с алергии и хранителни проблеми;
 • Осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за занимания по интереси и спорт в свободното време в общинските училища;
 • Насочване на децата със специални образователни потребности към професионални гимназии с цел придобиване на квалификация и успешната им реализация в живота;
 • Стимулиране на иновативните училища в общината чрез осигуряване на средства за допълнителна квалификация на преподавателите.

Видео конференция по темата

Други сегменти от нашата програма

10
Градоустройство и инфраструктура
11
Местни политики
1
Икономика
2
Здравеопазване

Последвайте ме в

Социалните мрежи!