Организация за управление на туристическия район

Концепцията за туристическо райониране на България беше създадена от екипа на министър Николина Ангелкова и е залегнала в Закона за туризъм още от 2015 г. Инициативата за реализация на концепцията на  територията на област Бургас е подета от Живко Табаков, общински съветник от ДБГ (РБ) и председател на Постоянната комисия по туризъм към местния парламент.

Цели на туристическото райониране на страната:

Създаване на регионални туристически продукти;  
Осъществяване на регионален маркетинг и реклама;  
Координация и управление на туризма на регионално ниво.

Ползи от създаването на туристическите райони и на организациите за тяхното управление:

Регионализация на националния маркетинг - България да се рекламира чрез туристическите райони, всеки с характерни ресурси и възможности за предлагане на различни видове туризъм. Така може да се отговори по-добре на очакванията, изискванията и интересите на различните пазарни сегменти;
По-ефективно достигане до потенциалните туристически пазари, особено далечните - чрез представяне на достатъчно големи по обхват райони, които са видими на картата и са разпознаваеми, както от  българите, така и от чужденците.

Брой и управление на туристическите райони:

9 туристически района, които са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно;
Съгласно Закона за туризма, туристическият  район   се   управлява   от   организация  за   управление на туристическия район (ОУТР).

Организация за управление на туристически район се учредява от: 

туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието седалище е на територията на туристическия район;  
и поне четири общини от територията на района.

Специализация на район „Южно Черноморие”

Основна специализация: морски и културен туризъм;
Разширена специализация: морски рекреативен туризъм, културен туризъм (всички видове), приключенски и екотуризъм, здравен туризъм (всички видове), селски туризъм, религиозен и поклоннически туризъм.
Център на район „Южно Черноморие” е Бургас.

Организацията е в процес на създаване.

Последвайте ме в

Социалните мрежи!