Питания

Питане от Живко Иванов Табаков, общински съветник от ДБГ

Средства, придобити от продажбата или отдаването под наем на имоти общинска собственост за периода от януари 2016 г. до април 2019 г., попадащи в обхвата на 6-те центъра за административни услуги на територията на община Бургас

Питане от Живко Иванов Табаков, общински съветник от ДБГ

Некачествен ремонт на булевард "Захари Стоянов"

Питане от Живко Иванов Табаков, общински съветник от ДБГ

Недостатъчен на брой контейнери за смет в района на "Пети километър"

Питане от Живко Иванов Табаков, общински съветник от ДБГ

Достъпна среда за хора с увреждания на територията на Община Бургас

Питане от Живко Иванов Табаков, общински съветник от ДБГ

Колективен договор между Община Бургас и здравните работници в самостоятелни детски ясли, детска кухня, медицински сестри в яслени групи към детски градини, медицински сестри в здравен кабинет към детски градини и училища и здравни медиатори

Отговор от дата 25.03.2019 г.

Свали документ

Последвайте ме в

Социалните мрежи!