Питания

Питане

Унифициране на платения престой за "Синя" и "Зелена зона" 

Свали документ

Питане

Наличие на бали боклук, находящи се на Пристанище - Бургас 

Свали документ

Питане

Общ кредитен дълг на Община Бургас в периода 2015 г. - 2019 г.

Свали документ

Питане от Живко Иванов Табаков, общински съветник от ДБГ

Недостатъчен на брой контейнери за смет в района на "Пети километър"

Свали документ

Питане

Колективен договор между Община Бургас и здравните работници в самостоятелни детски ясли, детска кухня, медицински сестри в яслени групи към детски градини, медицински сестри в здравен кабинет към детски градини и училища и здравни медиатори

Свали документ

Питане от Живко Иванов Табаков, общински съветник от ДБГ

Достъпна среда за хора с увреждания на територията на Община Бургас

Последвайте ме в

Социалните мрежи!