8

Сигурност

Сигурност1 Престъпност:

  • Въвеждане на видеонаблюдение във всички комплекси и квартали. Разширяване на звеното за денонощен мониторинг с цел ограничаване на зачестили през последните години вандалски прояви;
  • Предоставяне на възможност етажните собствености да се включат към системата за видеонаблюдение;
  • Въвеждане на сертификати за качество на нощни клубове, които освен бизнеса си интегрират и превантивни програми по отношение на употребата на наркотици, алкохол, шофиране и други.

2 Корупция:

  • Създаване на антикорупционна комисия;
  • Възможност за подаване на анонимни сигнали при съмнения за корупционни практики, уредено в Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси и облекчаване на процедурата по разглеждането им;
  • Внедряване на система за проследяване на корупционно поведение в Община Бургас.

3 Общинска полиция:

  • Въвеждане на пеши патрули в Централната градска част, Морската градина, големи паркове и други обществени места от служители на обществения ред с цел съблюдаване на Наредбата за обществен ред и сигурност.

Видео конференция по темата

Други сегменти от нашата програма

9
Образование
10
Градоустройство и инфраструктура
11
Местни политики
1
Икономика

Последвайте ме в

Социалните мрежи!