7

Спорт1 Масов спорт:

  • Преразглеждане и промяна на Наредбата за финансовото подпомагане на спортните клубове от Община Бургас с активното участие на представители от спортните среди;
  • Преразглеждане и промяна в Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас;
  • Увеличаване на средствата за провеждането на спортни мероприятия на територията на община Бургас;
  • Увеличаване на средствата за масов спорт;
  • Изграждане на нови спортни игрища в кварталите и съставните селища;
  • Увеличаване на броя на тенис кортовете на територията на община Бургас.

2 Професионален спорт:

  • Изграждане на дългосрочна стратегия за развитието на професионалните спортни клубове - от детско-юношеската школа до мъжките отбори;
  • Провеждане на кръгли маси по проблемите на професионалните и аматьорските спортни клубове в Бургас;
  • Мерки по разрешаване на проблема със стадионите „Черноморец” и „Лазур”.

Видео конференция по темата

Други сегменти от нашата програма

8
Сигурност
9
Образование
10
Градоустройство и инфраструктура
11
Местни политики

Последвайте ме в

Социалните мрежи!