2

Здравеопазване1 Материално-техническа база:

 • Щателен анализ на цялата материална база на здравните заведения в Бургас и целенасочени инвестиции, а не хаотични такива, в Общинските здравни центрове с цел подобряване на битовите условия на болните, както и инвестиции в МТБ и
  инфраструктура. Приоритет и задължение на Общината е грижата за здравето и живота на гражданите;
 • Цялостна реорганизация на административното ръководство на всички общински медицински центрове и лечебни заведения с цел икономия на общински средства и инвестирането им обратно за повишаване на медицинското обслужване;
 • Ремонт на техническите бази на Психодиспансера, Белодробната болница и УМБАЛ-Бургас.

2 Качество на услугите:

 • Иницииране на повече ефективни кампании за превенция на социалнозначими заболявания;
 • Изграждане на работеща връзка между Центровете за спешна медицинска помощ и спешните приемни в болниците;
 • Обследване на възможността приетите в новооткрития Медицински факултет три години след своето завършване да остават да работят в Бургас, за да няма изтичане на кадри;
 • Подобряване на комуникацията и взаимоотношенията лекар-пациент;
 • Изготвяне на работеща Стратегия за общинско здравеопазване;
 • Създаване на общинско търговско дружество „Общински аптеки”.

Видео конференция по темата

Други сегменти от нашата програма

3
Социални дейности
4
Екология
5
Транспорт
6
Култура

Последвайте ме в

Социалните мрежи!